Activități

100%
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1 Activități principale și suport pentru facilitarea dobândirii competențelor antreprenoriale de către grupul țintă

 • A1.1 Sesiuni de informare privind activitățile de formare,selecția grupului țintă, sprijin și informare antreprenorială
 • A1.2 Recrutarea grupului țintă
 • A1.3 Derularea programului de formare profesională
 • A1.4 Organizarea și desfășurarea concursului de afaceri
 • A1.5 Desfășurarea stagiilor de practică

A2 Activități necesare implementării planurilor de afaceri

 • A2.1 Furnizarea de servicii personalizate în vederea implementării planurilor de afaceri selectate prin completarea cunoștințelor teoretice cu cele practice
 • A2.2 Activități de asigurare a înfințării și demarării afacerilor
 • A2.3 Activități de sprijin cu scopul monitorizării funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate, altele decât cele care intră sub incidența ajutorului de minimis
 • A2.4 Decontarea primei tranșe a ajutorului de minimis precum și facilitarea perioadei necesare decontării celei de a doua tranșe

A3 Activități de monitorizare a afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate din cadrul proietului

 • A3.1 Monitorizarea activității de sustenabilitate a afacerilor finanțate cu accent pe exploatarea și dezvoltarea ideii de afacere precum și a menținerii locurilor de muncă create

A4 Activitate transversală – Informarea și publicitatea proiectului

 • A4.1 Informarea și publicitatea proiectului conform specificațiilor Ghidului Orientări Generale