Rezultate

100%
REZULTATE AȘTEPTATE
 • Cel puțin 6 cereri de plată
 • 3 rapoarte anuale
 • Un regulament de ordine interioară privind egalitatea de șanse în relațiile de muncă
 • Un regulament de ordine interioară pentru protejarea mediului înconjurător și dezvoltare durabilă

 • Un regulament privind gestiunea deșeurilor produse prin activitațile întreprinse
 • O metodologie privind managementul riscului pe cele trei componente: tehnic, financiar și resurse umane
 • Un plan de management al crizei
 • O metodologie de implementare a activităților

 • O strategie / metodologie de comunicare
 • O procedură / metodologie de achiziție
 • O procedură / metodologie de arhivare
 • O procedură / metodologie de păstrare a datelor cu caracter personal
 • 300 de persoane ale grupului țintă informate
 • 300 de dosare privind informații de bază ,aferente grupului țintă, colectate
 • 300 de dosare cu informații antreprenoriale, aferente grupului țintă, realizate
 • 6 evenimente de informare
 • O caravană antreprenorială
 • 300 de formulare grup țintă completate
 • Publicarea anunțului de înscriere intr-un ziar de tiraj regional / național
  • Un plan / metodologie a programului de formare profesională antreprenorială
  • 300 de persoane formate (competențe antreprenoriale)
  • Creșterea competențelor antreprenoriale a 300 de persoane

  • 300 de dosare formare antreprenoriat
  • 300 de planuri de afaceri realizate
  • O curriculă pentru cursul de competențe antreprenoriale
  • Un acord de parteneriat cu o organizație relevantă pentru protejarea mediului înconjurător și dezvoltare durabilă
 • O metodologie de evaluare, selecție și aprobare a planurilor de afaceri actualizată
 • Minim 300 de planuri de afaceri evaluate
 • 36 de planuri de afaceri selectate
 • Un plan / metodologie de desfășurare a stagiului de practică
 • 36 de rapoarte privind finalizarea stagiilor de practică
 • 36 de antreprenori ce capată competențe antreprenoriale practice – elaborarea documentului „Caiet de soluții pentru diminuarea și combaterea discriminării la locul de muncă” distribuibil angajatorilor unde se va efectua practica dar și persoanelor ce vor avea selectate planurile de afaceri
 • Un plan/ metodologie de mentorat și consiliere
 • 36 de dosare privind completarea competențelor antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă ce au câștigat concursul de afaceri
 • 36 de persoane din grupul țintă pregătite pentru a înființa afaceri;
 • 36 de afaceri înființate
 • 36 de persoane din grupul țintă sprijinite în înființarea afacerilor
 • 36 de afaceri ce respectă condițiile privind tranșa I de finanțare
 • 36 de dosare privind monitorizarea afacerilor, realizate
 • 36 de afaceri ce vor aplica pentru tranșa II, în cazul în care se încadrează în obligațiile aferente
 • 36 de dosare privind decontările realizate
 • 36 de afaceri ce vor avea cheltuielile decontate conform implementării planurilor de afaceri
 • 36 de rapoarte privind monitorizarea implementării afaceirlor în perioada de sustenabilitate din cadrul proiectului
 • 36 de planuri raportate privind planurile de dezvoltare al afacerilor pe următorii ani
 • 4 acorduri de parteneriat cu incubatoare / clustere / huburi existente la nivel national / regional /
  local
 • 4 acorduri de parteneriat (ONG, Primărie, entități private, instituții de învățământ superior, etc)
 • Publicarea unei lucrări științifice în cadrul unei reviste de specialitate națională / internațională privind gradul de discriminare existent în domeniul antreprenorial (inclusiv metode inovatoare de combatere)
 • Elaborarea unui document de analiză a mediului antreprenorial la nivel regional: “Dezvoltarea socio-economică la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, în contextul susținerii și dezvoltării antreprenoriatului – puncte tari și puncte slabe”
 • O conferință de deschidere proiect
 • O conferință de închidere proiect
 • 300 de materiale publicitare
 • 10 materiale publicitare de promovare
 • Un site web
 • O platformă electronică de crowdfunding, crowdsorucing, microtasking și CO-OPBusiness
 • Un cont social media
 • Dezvoltarea a 4 acorduri de parteneriat pentru combaterea discriminării cu entități publice / private
 • Realizarea unui document strategie / regulament pe baza principiilor beneficiarului și a activitățiilor dezvoltate în proiect ce va transferat și furnizat autorităților publice, instituțiilor publice și private (centre de sprijin al afacerilor, huburi, incubatoare, clustere etc) pentru sprijinirea accesului la servicii de calitate (prin crowdsourcing) și finananțare specifica (crowdfunding)
 • Realizarea unei cărți tipărite (asemănător ghidului de bune practici): “Demararea, înființarea, dezvoltarea și administrarea afacerilor”, privind demararea,înființarea, dezvoltarea și administrarea afacerilor ce va fi distribuit liceelor, universităților, UAT și angajatori pentru multiplicarea rezultatelor și pe alte paliere
 • Publicarea rezultatelor proiectului în dezvoltarea antreprenoriatului sub forma unei lucrări stiințifice încadrata intr-un ghid de bune practici al rezultatelor proiectului