Despre proiect

100%
CE ESTE START-UP CENTRU ?

Titlu proiect:  „Sustinerea dezvoltarii antreprenoriale ca urmare a facilitarii ocuparii pe cont propriu in regiunea Centru, prin activitati de asistenta pentru infintarea de afaceri nonagricole in mediul urban – Start-up Centru

Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, OS 3.7, apelul România Start-UP Plus.  Activitățile proiectului au debutat oficial, în urma semnării  contractului de finanțare în data de 12.01.2018.  Identificatorul unic al proiectului în sistemul electronic de gestiune a fondurilor europene MySMIS este 103921
Un proiect finanțat din fonduri europene care își propune să sprijine și să dezvolte antreprenoriatul în regiunea Centru oferind următoarele facilități:
  • Training în antreprenoriat și asistenţă în elaborarea unui plan de afaceri / cererii de finanţare.
  • Sprijinirea înființării de noi firme și finanţarea acestora cu un ajutor de minimis de aproximativ 40.000 de EURO pentru fiecare firmă.
  • Monitorizarea afacerilor in scopul susținerii și dezvoltării acestora.
Dată începere: ianuarie 2018
Durată proiect: 36 luni

Valoare totală proiect: 8.908.818,33 RON
Din care:
FSE: 7.572.495,58 RON
Bugetul național: 1.336.322,75 RON

Axă prioritară: Locuri de muncă pentru toți

Cod MySMIS / proiect: 103921