Informații generale

100%
INFORMAȚII GENERALE
Structura grupului țintă
+
Persoane inactive (elev, student, pensionar, casnic, etc...)
+
Persoane de etnie maghiară
+
Persoane de etnie rromă
+
Șomeri
+
Femei
+
Persoane care au un loc de muncă și vor sa înființeze o afacere pentru crearea de noi locuri de muncă
Criterii de eligibilitate
  • Persoane care au domiciliul/reşedinţa în mediul rural sau în mediul urban în cadrul Regiunii Centru.
  • Persoane care fac parte dintr-una din categoriile menționate mai sus și care au reședința sau domiciliul într-unul din județele Regiunii Centru.
  • Persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc să iniţieze o afacere independentă în cadrul Regiunii Centru.
  • Persoane care au disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului (cursuri de formare profesională, stagii de practică, etc.).
  • Persoane care la momentul înscrierii declară că nu intenționeză să se înscrie în alt proiect finanțat prin cadrul POCU/82 "România Start Up Plus", O.S 3.7 "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".
  • Persoane care completează şi semneză angajamentul de disponibilitate faţă de activităţile proiectului.