INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CONFERINȚA DE DESCHIDERE A PROIECTULUI

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin„Programul Operational Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”
Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”
Titlul proiectului: „Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu în regiunea Centru, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban – Start-up Centru”
Număr de identificare al contractului: POCU/82/3/7/103921

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CONFERINȚA DE DESCHIDERE A PROIECTULUI „Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu în Regiunea Centru prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri non-agricole în mediul urban – Start-Up Centru”- POCU/82/3/7/103921

Marți 06.03.2018, ASOCIAȚIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICĂ „BIO ROMÂNIA”, are plăcerea să vă invite  la Conferința de Deschidere din cadrul proiectului „Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu în Regiunea Centru prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri non-agricole în mediul urban – Start-Up Centru”– POCU/82/3/7/103921, ce va avea loc între orele 15:30 – 19:30, în sala de conferință din cadrul Pensiunii Tudor, DN73A Râșnov-Predeal, Râșnov, Județul Brașov.

Cu această ocazie vă vom prezenta obiectivele și activitățile proiectului, informații relevante referitoare a grupului țintă, aspecte legate de întocmirea și evaluarea planurilor de afaceri, implementarea afacerilor, monitorizarea afacerilor și scopul acestui proiect.re la grupul țintă, respectiv metoda de recrutare și înregistra

Cu această ocazie vă vom prezenta obiectivele și activitățile proiectului, informații relevante referitoare la grupul țintă, respectiv metoda de recrutare și înregistrare a grupului țintă, aspecte legate de întocmirea și evaluarea planurilor de afaceri, implementarea afacerilor, monitorizarea afacerilor și scopul acestui proiect.Obiectivul general al proiectului este încurajarea antreprenoriatului atât prin stimularea, sprijinirea, dobândirea și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, cât și prin încurajarea și creșterea gradului de ocupare pe cont propriu pentru cel puțin 300 de persoane, prin susținerea înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 36 de afaceri cu profil non-agricol, in zonele urbane din Regiunea de dezvoltare Centru, care vor crea 72 noi locuri de muncă sustenabile.

Proiectul are o durată de 36 de luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8.908.818,33 lei din care 7.572.495,58 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă din Fondul Social European.oi locuri de muncă sustenabile.

Drd. Saracin Valentin-Cosmin Manager de proiect
+40 734 386 136
bioromania3.7@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *