Obiective

100%
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului

Obiectivul generaal proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru prin stimularea inițiativei antreprenoriale in rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin susținerea  înființării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 36 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din Regiunea de dezvoltare Centru, care vor crea un număr minim 72 de noi locuri de muncă sustenabile.

Totodată prin structura prezentului proiect, implementat în Regiunea de dezvoltare Centru, se va asigura un minimum de 20 de persoane care vor participa la cursurile de formare profesională din fiecare județ (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) din totalul de 300 de persoane din GT.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obs1. Stimularea, sprijinirea, dobândirea și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale, atât teoretice, cât și practice, pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din Regiunea de dezvoltare Centru și selectarea unui număr de 36 de afaceri în domenii competitive, asigurând stagii de practică performante în domeniul fiecărei afaceri selectate.

Obs2. Creșterea accesului a 36 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate, la servicii profesionale și personalizate în vederea implementării celor 36 de afaceri selectate, la servicii de asigurare a înființării și demarării acestor afaceri și la activități personalizate de sprijin pentru exploatarea ideilor de afaceri și implementarea acestora, asigurând totodata crearea unui număr de 72 de noi locuri de muncă sustenabile.

Obs3.  Creșterea gradului de exploatare și dezvoltare a celor 36 de idei de afaceri selectate, prin asigurarea unui mecanism performant și personalizat de monitorizare a activităților afacerilor finanțate, asigurând menținerea celor 72 de noi locuri de munca create.